Argos Extra


Argos Extra (laag zwavel mazout)

Een rode kwaliteitsdiesel (EN590) met een zeer laag zwavelgehalte. Onze rode diesel wordt het hele jaar door aangepast aan de klimatologische omstandigheden.
Bijvoorbeeld: vanaf half november is dit product beschermd tot -20 °C, en dit zonder meerkost.

Door het lage zwavel gehalte geeft deze een propere verbranding dus beter rendement en lager verbruik.

(De fabrikanten van hoog rendements ketels raden de gasolie extra aan voor verwarming.)

 

 

Deze gasolie extra wordt ook gebruikt voor landbouwtrekkers, bosbouwmachines.

Voor landbouwers met een accijnsnummer en recht hebben op een accijnsvrijstelling gelieve ons het nummer door te geven zodat wij het nodige kunnen doen.