Nieuws

  Extra info over de mazoutcheque

  Onlangs zette de federale regering het licht op groen voor een premie van 300 euro voor gezinnen die verwarmen met stookolie.  We zetten hieronder de zaken even op een rijtje.

  Hoeveel bedraagt de mazoutcheque en waarvoor geldt ze?

  De mazoutcheque is een eenmalige premie van 300 euro die in één keer wordt uitgereikt.  Ze geldt voor een of meerdere leveringen van stookolie tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

  Wie kan de cheque krijgen?

  Iedereen die gedomicilieerd is een eensgezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen.  Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde leveringsadres, kun je maar één cheque aanvragen.  De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteiten) of tweede verbljven.

  Woon je in een appartementsgebouw met verwarming op mazout via een gemeenschappelijke installatie, dan moet je een bewijs van 'het lidmaatschap van de gemeenschappelijke eigendom' meesturen bij je aanvraag. 

  Wie betaalt de premie uit?

  De FOD Economie zal de aanvragen controleren en is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de mazoutcheque op jouw rekening.  Om te checken of je aanvraag helemaal volgens de regels is, kan de FOD Economie aan je stookolieverdeler vragen om bepaalde gegevens te bevestigen.

  Jouw stookolieverdeler kan de premie zelf niet in mindering brengen op de factuur.  Je mag het bedrag ook niet afhouden bij de betaling van je leveringsfactuur.

  Hoe aanvragen?

  Je kunt de mazoutcheque via een online aanvraagmodule aanvragen.  Je tekent het aanvraagformulier dan met je elektronische identiteitskaart.

  Wie geen internettoegang heeft, zal de aanvraag ook op papier kunnen indienen.  Dat kan door het papieren formulier af te drukken.  Je zult het aangetekend moeten versturen.

  Het postadres is als volgt:

  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Het formulier moet aangetekend verzonden worden naar de FOD Economie, anders zal dit niet verwerkt worden.

  Welke documenten heb je nodig?

  Voor je aanvraag verzamel je:

  • een kopie van je factuur voor stookolie
  • het bewijs van betaling
  • jouw rekeningnummer
  • jouw rijksregisternummer
  • ons KBO - of ondernemingsnummer: BE0821477360

  Bewaar dus zorgvuldig je facturen en betalingsbewijze.  Zo heb je ze zeker bij de hand, zodra je de aanvraag tot tussenkomst (dus voor mazoutcheque) kunt indienen.

  Vanaf wanneer?

  Vanaf 07/07/2022 kan je de aanvraag doen.  Een aanvraag doen kan tot 10 januari 2023.  De FOD Economie zal ten laatste 15 maart 2023 beslissen of je aanvraag aanvaard wordt.  

  Door de FOD Economie werd een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) en antwoorden opgesteld ten behoeve van de burgers.  Je kan deze hier raadplegen.